assert(): Calling assert() with a string argument is deprecated in /srv/ws01/absoliuta/htdocs/silumokaiciai.lt/Ip/Internal/Revision.php:44 Šaldymui

Šaldymui

 

Šaldymas ir aušinimas

Šaldymo ir oro kondicionavimo reikmėms yra išeikvojama daug energijos. Taigi, būtina užtikrinti, kad techniniai sprendimai ekonomiškai vartotų energiją ir tuo pat metu atliktų savo misiją.

Didelis šilumos perdavimo veiksmingumas, kompaktiškumas ir mažas užlaikomas tūris, kuriuo siekiama iki minimumo sumažinti naudojamo šaltnešio kiekį bei galimybė naudoti aplinkai draugiškesnius šaltnešius – tai svarbiausi reikalavimai, taikomi šiuos darbus vykdantiems šilumokaičiams. „Alfa Laval“ tiekia įvairius šilumos perdavimo sprendimus, kurie atitinka visus šiuos reikalavimus.

Sprendimai grindžiami šiais komponentais:

 • oriniai šilumokaičiai;
 • visiškai suvirinti plokšteliniai šilumokaičiai;
 • pusiau suvirinti plokšteliniai šilumokaičiai;
 • specialios virinimo technologijos plokšteliniai šilumokaičiai;
 • sulituoti plokšteliniai šilumokaičiai;
 • vamzdeliniai šilumokaičiai.

“Alfa Laval“ šaldymo įrengtys apima šias sritis:

 • Oro kondicionavimas, kur gyvybiškai svarbų vaidmenį atlieka, pvz., mūsų garintuvai ir kondensatoriai.
 • Komercinis šaldymas, pvz., didesniuose ir mažesniuose prekybos centruose, vidutinio dydžio ir mažose maisto parduotuvėse. Čia dėmesį telkiame į kūrimą sistemų, grindžiamų natūraliais šaltnešiais, pvz., anglies dioksidas, amoniakas ir angliavandeniliai, kurie gali pakeisti freoną.
 • Pramoninis aušinimas ir šaldymas, pvz., biurų ir pramoninių patalpų oro kondicionavimas bei čiuožyklų šaldymas. Siūlome sprendimus, kurie gali dirbti su agresyviais skysčiais, aukštu slėgiu ir labai žema temperatūra.
 • Pramoninių procesų šaldymas, pvz., maisto, gėrimų, farmacijos ir cheminių preparatų pramonės šakose. Mes tiekiame netiesiogines sistemas, kurios leidžia palaikyti nedidelį bendrąjį šaltnešio kiekį, užtikrina paprastą nuotėkių kontrolę (jei tokių atsiranda) ir palengvina energijos išgavimą.
 • Šaldymas ir oro kondicionavimas laivuose. Mūsų sistemos yra naudojamos žvejybos laivuose, dujų / suskystinto kuro tanklaiviuose, kreiseriuose ir keltuose, maisto ir krovinių transportavimo laivuose.

Šilumokaičiai yra naudojami aušinti hidraulinę alyvą ir kitus pramoninius skysčius, padėdami didinti mašinų našumą bei saugumą ir iki minimumo sumažinti susidėvėjimą.