Šildymui  

Šildymui

Veiksminga temperatūros kontrolė yra esminis veiksnys, padedantis pasiekti malonų patalpų mikroklimatą namie, biure ir viešose patalpose, pvz., ligoninėse, viešbučiuose, sporto ir prekybos centruose. Iššūkis – pasiekti idealią temperatūrą, tuo pat metu sumažinant energijos sąnaudas ir nepamirštant poveikio aplinkai.

Centrinio šildymo sistemos vis labiau populiarėja dėl savo energetinio veiksmingumo. Gyvenamųjų mikrorajonų šildymo sistemoje šiluma generuojama centrinėje katilinėje, iš kur vamzdžiais keliauja į kelis pastatus. Šilumai gaminti naudojami įvairūs šaltiniai, įskaitant naftos, gamtinių dujų deginimą bei geoterminius šaltinius. Šilumokaičiai atlieka gyvybiškai svarbų veiksmingo šilumos perdavimo iš vienos sistemos į kitą vaidmenį.

Šildymo tinklas – geras šilumos šaltinis. Šildymo tinklas yra veiksminga technologija, kuri paprastai, patogiai ir saugiai patenkina centrinio šildymo poreikį.

Veikimas

Šildymo tinklo tiekiama karšta terpė yra labai aukšto slėgio ir aukštos temperatūros. Naudojama tik šiluma; šildymo tinklo terpė nesusimaišo su vandeniu būsto šildymo ir karšto vandens sistemoje.

Naudojami šilumokaičiai, kurie perneša šilumą iš šildymo tinklo terpės į vandenį būsto centrinio šildymo sistemoje. Šiluma perduodama plonomis, rūgštims atspariomis nerūdijančio plieno plokštelėmis, kurios visiškai atskiria šildymo tinklo terpę nuo būsto sistemos.

Sistemoje yra įrengtas automatinis centrinio šildymo temperatūros reguliavimas. Šildymo kontūras reguliuojamas termostatu pagal kambario temperatūrą. Jei šildymo srauto nereikia, šildymo kontūro cirkuliacinis siurblys automatiškai išsijungia, bet retkarčiais įjungiamas, kad nestrigtų po ilgalaikio neveikimo.

Automatinis temperatūros reguliatorius valdo šildymui naudojamo skysčio (termostato) temperatūrą. Jis matuoja skysčio temperatūrą šilumokaityje ir automatiškai reguliuoja ištekantį srautą. Dėl šios patentuotos firminės „Alfa Laval“ konstrukcijos šildymo temperatūra išlieka pastovi, nepaisant tūrio ir slėginio srauto.

Energijos tiekėjas registruoja energijos suvartojimą. Matuojama registruojant šildymo tinklo terpės srautą sistemoje ir temperatūrų skirtumą terpės tiekimo ir grįžtamajame sraute.